Færderbiennalen er en internasjonal festival for stedsspesifikk dans og arkitektur. Færderbiennalen ble initiert våren 2022 av et kollektiv arkitekter og scenekunstkuratorer med base i Oslo og Tønsberg. Årets festival gjennomføres i perioden 28.07 til 10.08, på utvalgte steder i Tønsberg og Færder.


Færderbiennalen presenterer danseforestillinger og arkitekturinstallasjoner av høy kunstnerisk kvalitet i friluft /offentlig rom, i samspill med naturen og med hverandre. Biennalen inviterer publikum og besøkende til en ny type kulturopplevelser, der kunsten tilgjengeliggjøres for flest mulig og møter mennesker i middelalderbyen Tønsberg, i Færders skjærgård og ut i havgapet. Nærheten til naturen og Oslofjorden gjør miljø- og bærekraftsspørsmålene til helt sentrale tematikker i festivalen.

 

Færderbiennalen skal være en sentral aktør innen formidling av dans og arkitektur, og samtidig bidra til faglig utvikling innen begge feltene. 

Færderbiennalen er støttet av: Norsk Kulturråd, Vestfold Fylkeskommune, Tønsberg Kommune, Færder Kommune, Tom Wilhelmsen Stiftelsen, Finn Wilhelmsen Stiftelsen, Anders Jahre Humanitaere Stiftelsen, Sparebankstiftelsen Nøtterøy og Tønsberg, , Finsk-Norsk KulturinstituttInstitut Francais de Norvege, Norske Arkitekters Landsforbund, Vestfold Arkitektforening . Færderbiennalen mottar sponsorstøtte av: Arkitektoriet AS og Ola Roald Arkitekter.
 
22

Sted

Færderbiennalen presenteres stedsspesifikt på unike utendørssteder i Tønsberg og på Færderøyene – som spenner fra naturområder, et nedlagt steinbrudd og byrommet i Tønsberg sentrum. Valg av utendørssteder som programmeringsarenaer sikrer at arkitektur- og danseverkene tilgjengeliggjøres for og når ut til flest mulig, også de til som vanlig ikke oppsøker kunstopplevelser. Færderbiennalen inviterer besøkende til å utforske og gjenoppdage ulike steder i Færderregionen gjennom dansekunst og arkitektur.

Dans

Færderbiennalen presenterer verk fra markante dansekompanier fra inn- og utland. Programmet vil by på både nære møter med dansekunsten og store opplevelser som måler seg opp mot naturen rundt. Dans vil oppstå i nærmiljøet der man venter den minst, og foregå på unike utearenaer på et bestemt tidspunkt. Felles for de valgte kunstnerne er bevisstheten og interessen for sted, rom og form. Tverrfaglighet og samspill mellom dans og arkitektur vil prioriteres.
Design av Arkitekt Giulio Torracchi – Foto: Peder Gjersøe
Design av Arkitekt Giulio Torracchi - Foto: Peder Gjersøe

Arkitektur

Færderbiennalen inviterer et utvalg arkitekter fra inn- og utland til å presentere temporære arkitekturinstallasjoner, på utvalgte utendørssteder i Færderregionen. Arkitekturinstallasjonene skal ha et symbiotisk forhold til dansekunsten og stedet. Installasjonene kan besøkes fritt over en gitt tidsperiode under festivalen, og blir brukt som samlingspunkt for danseproduksjonene. Gjenbruk og bærekraft er sentrale premisser for installasjonene. Ved å jobbe utendørs med temporære verk og installasjoner ønsker Færderbiennalen å være en arena for eksperimentering innenfor bærekraftig arkitektur og kunstarkitektur.