Malin_Bulow_Buskerud_Kunstsenter_2023_Web

Malin Bülow (SE)
SUSPENDED

Performance
Lørdag 3. august kl 17
Brøtsøbruddet, Færder

 

 

 

For Færderbiennalen utvikler Bulöw et helt nytt og stedsspesifikt verk i Bruddet på Brøtsø, der det myke står i kontrast til det harde, det flyktige med det statiske, og det organiske med det geometriske. Suspended kan beskrives som en balansegang i full spenning mellom luftrommet og det majestetiske rommet i upolert larvikitt i bruddet.

Bülows arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom tekstil, installasjon, performance og skulptur. Elastiskeoghalvtransparente tekstilmembraner utforsker grensen mellom inne og ute. Arbeidene hennes er oftemonumentale ogutviklet i direkte relasjon til stedet eller arkitekturen. I samarbeid med dansere utviklesbevegelser som hviler helt og fulltmot membranens elastiske og transparente egenskaper, med mål om å oppnået form for symbiotisk forhold mellom kroppog membran.Formene som oppstår i dette finstemte samspillet blir bevegelige tekstilskulpturer, installasjoner som stadig endrer form. Membranen kan ses både som en forlengelse av huden på arkitekturen – og kroppen, et epidermalt lag eller en fostermembran, som både beskytter og begrenser – en balansegang der tekstilmembranen virker nesten usynlig og skjør, som om den er i ferd med å oppløses, samtidig som den opprettholder sin rå styrke, elastisitet og elastisitet.

 

 

 

 

Suspended er en utendørsperformance av Malin Bulöw(SE), skapt spesifikt for Brøtsøbruddet. ‘Suspended’ presenteres som en stedspesifikk performance der publikum kan bevege seg fritt i området og bli så lenge de vil, i perioden 17:00 til 18:30 lørdag 3. august.

Billetter: https://faerderbiennalen.hoopla.no/event/2180647500?, www.notteroykulturhus.no, og i døren.

 

Konsept & koreografi: Malin Bulöw

Medskapende utøvere: Jonathan Ibsen, Even Eileraas, Lisa Colette Bysheim

Lyddesign: Fredrik Petrov

‘Suspended’ er coprodusert av Færderbiennalen.

Varighet: 1,5 time